PRZEPUSTNICE

Przepustnice, tak jak zawory kulowe, należą do armatury ćwierć-obrotowej. Elementem roboczym jest dysk, utwierdzony na trzpieniu, wykonujący obrót 0 – 90°. Odmiennie od zaworów kulowych, przepustnice stosowane są w aplikacji odcięcia ale także są stosowane do regulacji przepływu. W odróżnieniu od zaworów kulowych, element roboczy w pozycji otwartej zawęża pole przekroju przepływu medium, co generuje wzrost oporów przepływu.

KONTAKT

DEI Armatura Przemysłowa Sp. z o.o.  

ul. Hutnicza 16
81-061 Gdynia
Poland
VAT  no. PL 5833400849 REGON: 386412203    KRS: 0000847191

 

 

tel 512 353 423

e-mail biuro@deipoland.net