PRODUKTY

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą armaturę przemysłową, Oferujemy zawory zwrotne kulowe i klapowe, zawory grzybkowe, zawory zaporowe i mieszkowe, zasuwy nożowe oraz wiele innych produktów.

ZASUWY KLINOWE

Zasuwy klinowe to zawór, w którym otwarcie przepływu odbywa się poprzez podniesienie elementu roboczego (prostokątnego lub okrągłego) nad strumień medium. Wyraźną cechą zasuwy klinowej są płaskie powierzchnie uszczelniające pomiędzy klinem a siedziskami, Sam klin może mieć powierzchnie równoległe ale zazwyczaj mają kształt klina. Zasuwy klinowe są często stosowane, gdy wymagany jest przepływ liniowy przez zawór a akceptowalne jest minimalne ograniczenie w dolnej części korpusu.

ZAWORY GRZYBKOWE

Zawory grzybkowe służą do odcięcia bądź regulacji przepływu medium w rurociągu, często stosowane w miejscach wymagających częstego przesterowania armaturą. Składa się z obrotowego grzybka (dysku) i nieruchomego siedziska osadzonego w kulistym korpusie. W zależności od wykonania rozróżniamy grzybek regulacyjny, odcinający (stały lub obrotowy) oraz grzybek SDNR (funkcja zaworu odcinającego oraz zwrotnego). Przepływ przez zawór grzybkowy nie ma charakteru liniowego (przelotowego), co generuje nieco większe opory przepływu w porównaniu do zasuw klinowych bądź zaworów kulowych.

ZAWORY ZWROTNE

Zawory zwrotne są zaworami umożliwiającymi przepływ medium przez niego tylko w jednym kierunku. Zawory zwrotne działają w sposób samoczynny, niezależny od personelu. Zawory te wymagają minimalnego ciśnienia medium, przy którym zawór zacznie się otwierać, umożliwiając tym samym przepływ. Dla większości konstrukcji nie mamy wpływu na dokładną wartość minimalnego ciśnienia otwarcia, wyjątkiem stanowią zawory zwrotne „nozzle-check”.

ZAWORY KULOWE

Zawory kulowe są zaworami ćwierć-obrotowymi, którego elementem roboczym jest kula bądź wycinek kuli osadzony pomiędzy siedziskami z tworzywa sztucznego (np. PTFE, RPTFE) lub metal/metal. Kula jest sterowana poprzez dźwignię ręczna, przekładnię ręczna bądź napęd za pośrednictwem trzpienia. Zawór jest zaworem dwupołożeniowym, obrót kuli wykonywany jest w zakresie 0 – 90°. Z uwagi na konstrukcję zawory te cechują się wysoką szczelnością odcięcia, jednakże nie powinny być stosowane do regulacji przepływu. Dla niektórych aplikacji normalna cecha tych zaworów tzw. „martwe przestrzenie” może mieć negatywny wpływ przy ocenie ich przydatności.

PRZEPUSTNICE

Przepustnice, tak jak zawory kulowe, należą do armatury ćwierć-obrotowej. Elementem roboczym jest dysk, utwierdzony na trzpieniu, wykonujący obrót 0 – 90°. Odmiennie od zaworów kulowych, przepustnice stosowane są w aplikacji odcięcia ale także są stosowane do regulacji przepływu. W odróżnieniu od zaworów kulowych, element roboczy w pozycji otwartej zawęża pole przekroju przepływu medium, co generuje wzrost oporów przepływu.

INNE

KONTAKT

DEI Armatura Przemysłowa Sp. z o.o.  

ul. Hutnicza 16
81-061 Gdynia
Poland
VAT  no. PL 5833400849 REGON: 386412203    KRS: 0000847191

 

 

tel 512 353 423

e-mail biuro@deipoland.net